پشتیبانی خرید و فروش

واحد پشتيباني و فني مشتريان ارائه كننده خدمات قبل از فروش ، در حين فروش و پس از فروش محصولات به مشتريان مي باشد.

ارائه خدمات پشتیبانی فني قبل از فروش

خدمات قبل از فروش به مشتريان اساساً با اهداف زير برنامه ريزي و اجرا مي گردد:

 •     بررسي در خواستهاي مشتريان و ارزيابي و شناخت نياز ها و انتظارات واقعي آنان .
 •     ارائه اطلاعات فني در مورد کاربردهاي محصولات نانوابزار.
 •     ارائه اطلاعات فني به مشتريان در مورد محدوده هاي کيفي و کارکردی محصولات ، استانداردها و کالیبراسیون ، آموزش و دوره های کاربری ، روشهاي بسته بندي و حمل ، بازرسي و صدور گواهينامه کيفيت  و …
 •     کنترل مشخصه هاي سفارش و نهايي نمودن پارامتر هاي سفارش .

خدمات قبل از فروش در قالب انجام بازديدهاي قبل از سفارش ( Pre order visits ) که توسط کارشناس پشتيباني فني مشتريان  و بازارياب انجام مي گيرد ، ارائه مي گردد . در قالب اين بازديدها ، اطلاعات مرتبط با نحوه کارکرد تجهیزات، زمينه فعاليت ، نيازمندي ها ، انتظارات و حساسيتهاي کيفي مشتريان جمع آوري و در تکميل بانک اطلاعات فني مشتريان استفاده مي گردد .

ارائه خدمات فني در حين فروش

خدمات در حين فروش به درخواست مشتري يا واحد فروش و يا به پيشنهاد واحد پشتيباني فني به مشتريان ارائه مي گردد . اين نوع خدمات موارد زير را شامل مي گردد :

 •     کنترل پارامتر هاي سفارش .
 •     بررسي عملکرد محصولات در فرآيند استفاده دستگاهی
 •     کنترل مناسب بودن محصول براي کاربرد موردنظر
 •     ارائه خدمات فني به مشتريان به منظور استفاده بهتر از محصول و يا تغيير در پارامترهاي سفارش
 •     دريافت بازخورد هاي فني و کيفي از مشتريان در خصوص عملکرد محصول
 •     ارائه بازخورد هاي فني به واحدهاي ذيربط در خصوص انجام اصلاحات لازم در فرآيند توليد به منظور دستيابي به مشخصه هاي دقيق مورد درخواست مشتري

ارائه خدمات فني پس از فروش

خدمات پس از فروش موارد زير را شامل مي گردد :

 •     انجام بازديد هاي ادواري از تجهیزات خریداری شده مشتريان با توجه به حساسيت هاي کيفي مشتريان به منظور تطابق محصولات ارسالي با نيازمندي هاي واقعي آنان.
 •     ارائه خدمات و اطلاعات فني به مشتريان در ارتباط با مصرف بهينه و مناسب محصولات
 •     بررسي شکايات ادعاهاي فني مشتريان .
 •     دريافت بازخورد کيفي از مشتريان وپيگيري انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه مرتبط.
 •     راهنمائي و ارائه راهکار به مشتريان در جهت معرفي محصولات جديد شرکت و تغيير کاربری دستگاهی .
 •     تهيه و ارائه کتابچه هاي فني راهنماي محصولات به مشتريان .
 •     ارزيابي وتحليل رضايتمندي مشتريان از کيفيت محصولات دريافتي .
 •     ارائه بازخوردهاي فني و کيفي به واحدهاي ذيربط در خصوص انجام اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي و دستيابي به سطح کيفي مورد انتظار مشتريان

 

با تکمیل فرم زیر ما را در ارائه خدمات بهتر همراهی نمایید.

اطلاعات تماس

 

 

keyboard_arrow_up