طیف سنج جذب اتمی (Atomic Absorption)

طیف سنجی جذب اتمی یکی پرکاربردترین روش های طیف سنجی میباشد که جهت آنالیز فلرات سنگین در نمونه های مختلف در حد PPM و PPB میباشد. ارزش بازار این روش طیف سنجی در سال 2018 معادل 470 میلیون دلار براورد شده و پیش بینی میشود این ارزش تا سال 2025 به 770 میلیون دلار رسد. دستگاه جذب اتمی که از دو تکنیک شعله (Flame) و کوره گرافیتی (Graphite Tube Atomizer) بهره میگیرد که هر کدام از روش ها براساس نوع نمونه، رنج مورد نیاز، روش ازمون استاندارد  تعیین میگردد.

درخواست پیش فاکتور

توضیحات

اسپکتروسکوپی جذب اتمی AAS یکی از پرکاربردترین تجهیزات آنالیز دستگاهی به شمار می رود که در صنایع گوناگونی در راستای شکل گیری آنالیزهای کمی مورد کاربرد قرار می گیرد. همچنین این دستگاه در پیشبرد امور تحقیقاتی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در حوزه علوم پایه و فنی مهندسی بکار گرفته می شود.
نانو ابزار باری دیگر مفتخر است که در این عرصه خدمات ارزنده ای را ارائه نماید. از جمله:
1- نصب و راه اندازی اسپکتروسکوپی جذب اتمی AAS و آموزش شیوه عمل با این اسپکتروسکوپی توسط اساتید کارکشته و دوره دوره دیده در آلمان.
2- تعمیر این نوع اسپکتروسکوپی
3- کالیبراسیون
4- خدمات سرویس و نگهداری محصولات اسپکتروسکوپی
5- تأمین تجهیزات و لوازم جانبی.
یک روش کمی برای تعیین عناصر شیمیایی، طیف سنجی جذب اتمی Atomic Absorption Spectroscopy می باشد که شیوه عمل آن با استفاده از میزان جذب نور تابیده شده به اتم های آزاد ایجاد شده در حالت گازی از نمونه کار است.

طیف سنجی جذب اتمی AAS از طیف جذبی نمونه های اتمیزه شده درون محلول و یا جامد بهره می جوید و قادر به شناسایی و اندازه گیری 70 عنصر به طور همزمان است. در این اسپکترسکوپی تعیین کمٌی بر اساس قانون بیر و لامبرت مورد سنجش قرار می گیرد در هر اسپکتروسکوپی یک اتمایزر هست که عناصر حل شده در محلول را از حالت عادی خارج ساخته و آن ها را به صورت اتمی و تحریک برانگیز در می آورد. سپس آن نمونه زیر تابش نور قرار می گیرد. طول موج جذبی این نمونه، گویای نوع آن عنصر می باشد و شدت جذب نور در طول موج مذکور نیز می تواند به عنوان تابعی از غلظت آن عنصر باشد.
بخش های مختلف اسپکتروسکوپی جذب اتمی AAS
1- اتمیزه کننده
وظیفه اصلی اتمایزر این نوع اسپکتروسکوپی، تبدیل نمودن نمونه های جامد و یا مایع به یک ابر اتمی می باشد که قابل به هیجان آوردن شعله را داشته باشد.
اتمایزر این نوع اسپکترسکوپی نمونه های مایع را درون خود می مکد و این محلول را بصورت قطرات ریز و یک دست شبیه به یک توده ابر تولید می کند و به درون اتمایزر می پاشد.
انواع اتمایزر
1- شعله
شعله قدیمی ترین و البته رایج ترین نوع اتمیزه کننده در این محصولات به شمار می رود. شعله استیلن و هوا بیشتر شعله مورد کاربست در محصولات اسپکتروسکوپی محسوب می گردند که دمایی حدود 2300 درجه تولید می سازند و برای دماهای بالاتر تا حدود 2700 درجه از شعله حاصل از نیتروزواکساید و استیلن استفاده می شود. کارایی شعله بیشتر برای نمونه های مایع و محلول می باشد. نمونه مهپاش شده توسط بخش قبلی به داخل شعله وارد می گردد. سپس و بعد از تبخیر شدن حلال بصورت جامد درون شعله اسپکترسکوپی تبخیر و تهییج می شود تا در نهایت بصورت بخار اتمی، توسط تابش نور لامپ با طول موج مشخص شده مورد سنجش واقع گردد.
2- اتمایزر الکتروترمال
تیوب گرافیتی از انواع دیگر اتمایزرها در محصولات اسپکتروسکوپی جذب اتمی می باشد. ابعاد این تیوب ها 20 تا 25 میلی متر طول و حدود 6 میلی متر قطر داخلی می باشد. حجم مشخص شده ای از نمونه مورد سنجش داخل این لوله ها ریخته می شود. برای نمونه های جامد از مقدار وزنی استفاده می گردد. مرحله بعد گرم کردن تیوب گرافیتی است و بعد از عبور نمودن از مراحل مختلف نظیر: تبخیر حلال، پیرولیز و اتمی شدن نمونه بصورت بخار اتمی زیر تابش طول مشخصی از نور قرار داده می شود. سپس نتایج ثبت و ضبط می گردند. گرم کردن این کوره های تیوبی از طریق عبور جریان الکتریکی بالا و ولتاژ پایین شکل می گیرد.
این دو روشی که از اتمایزرها گفته شد؛ از رایج ترین روش های آماده سازی و به هیجان آوردن نمونه در روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی محسوب می شوند. هر چند که روش های دیگری هم در این راستا وجود دارد که در این مختصر فقط به نام آن ها بسنده می کنیم. این روش ها عبارتند از: Glow-discharge، هیدرید اتمیزاسیون و اتم سازی بخار سرد یا Cold-Vapor که هر کدام بنا بر دلایل مختلفی مورد کاربست قرار می گیرند و کاربردهای خاص خود را دارند.
منابع نور
دو منبع نوری در محصولات اسپکتروسکوپی جذب اتمی وجود دارد که عبارتند از: لامپ های خطی و لامپ های پیوسته. در لامپ های خطی نور تابیده شده به چمبر از لامپی متصاعد می شود که طول موج مشخصی وابسته به عنصر سازنده لامپ تولید می سازد. لامپ های پیوسته نیز همانند لامپ دوتریوم برای ویرایش پس زمینه مورد استفاده واقع می گردند.
لامپ های کاتد توخالی
این گونه لامپ ها زیر مجموعه منابع نوری اسپکتروسکوپی جذب اتمی AAS به حساب می آیند. داخل این لامپ ها، گازهای بی اثر آرگون و نئون با فشار پایین قرار دارند و درون کاتد آنها عنصری است که درصدد اندازه گیری آن بر می آییم. این عنصر بصورت بخار اتمی درون لامپ ایجاد می شود و در اثر نشر اتمی، پرتو نوری را تولید می سازد که به عنوان شناسنامه آن عنصر به حساب می آید و این نور تولید گشته به نمونه رسانده می شود و طیف سنجی به ادامه راه خود می پردازد.
لامپ های تخلیه بدون الکترود نیز از دیگر منابع نوری این اسپکتروسکوپی ها به شمار می آیند که ویژگی های خاص خود را دارند.
لامپ دوتریم نیز از مجموع لامپ هایی به شمار می رود که به عنوان منبع نوری در محصولات اسپکتروسکوپی مورد کاربرد واقع می گردد. این لامپ ها به دلیل افت انرژی پرتو حاصل از آن ها ناشی از افزایش طول موج، تنها در محدوده طول موجی 190 تا 320 نانومتر مورد استفاده قرار می گیرند.
منابع نوری پیوسته
استفاده از یک مونوکروماتور با رزولوشن بالا در راستای بهره مندی از یک منبع نوری پیوسته در اسپکتروفتومتر جذب اتمی امری ضروری است. لامپ زنون، برای تمام محدوده 900 تا 190 نانومتر مناسب می باشد.
در صورت استفاده از لامپ های خطی در این اسپکتروسکوپی، تنها یک سیستم اسپکتروسکوپی با رزولوشن متوسط کافی است ولی برای لامپ های پیوسته برای تفکیک طول موج های نور پیوسته حتما می بایست از یک اسپکتروسکوپی با رزولوشن بسیار بالا مدد جست.
دتکتور
دتکتور، به عنوان قسمت پایانی در تمامی سیستم های اسپکتروسکوپی به حساب می آید که محصولات اسپکتروسکوپی AAS نیز همانند محصولات اسپکتروفتومتر UV-Vis در محدوده مرئی و ماوراء بنفش کار می کند و دتکتور های این ناحیه در آن ها مورد کاربست واقع می شوند.
مشکلات محصولات طیف سنجی جذب اتمی
مشکلاتی که برای این محصولات ممکن است پیش آید، به قرار زیر است:
1- مشکلات اپتیکی
این مشکلات شامل: تعویض لامپ ها، تنظیم مسیر نور و سیستم اپتیک اسپکتروفتومتر، بررسی اپتیک اسپکتروفتومتر، تعویض آن ها و تعمیر اسپکتروسکوپی جذب اتمی می باشد که تمامی این مشکلات توسط نانو ابزار مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد.
2- مشکلات ساختاری در اتمایزر
این مشکلات به ویژه در بخش مکنده و مهپاش اسپکتروسکوپی رخ می دهد که در اثر بروز کارکرد نامناسب کاربرد شکل می گیرد. بررسی اتمایزر اسپکتروفتومتر، تعویض و تعمیر آن ها همگی از خدمات ارزنده ای است که نانوابزار ارائه می نماید.

طیف‌سنجی جذب اتمی به ویژه برای تحلیل فلزات و مواد شبه‌فلز طراحی شده است. طبق تعریف، طیف‌سنجی جذب اتمی یک روش تحلیلی کمی است که در آن جذب یک طول‌موج معین از تابش توسط یک اتم خنثی در حالت پایه اندازه‌گیری می‌شود. هر چه تعداد اتم‌ها در نمونه داده شده بیشتر باشد، شدت جذب بیشتر خواهد بود و برعکس. این همچنین طیف‌سنجی تحلیل فلز نیز نامیده می‌شود، چون عمدتاً برای تحلیل فلزات استفاده می‌‌شود.

طیف سنج,Absorption,Atomic,Atomic Absorption,آنالیز فلرات سنگین,طیف سنجی,طیف سنجی جذب اتمی,طیف‌سنجی جذب اتمی,طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی,طیف سنجی نشر اتمی با شعله,دستگاه طیف سنج جذب اتمی,طیف سنج جذب اتمی,Atomic Absorption,طیف سنجی جذب اتمی (aas),طیف سنجی نشر اتمیاصول کاری طیف‌سنجی جذب اتمی:

روش متکی بر اصول کاری طیف‌سنجی جذب است.

یک نمونه مایع به اتم‌های آزاد تبدیل می‌شود (حذف حلال و اسپری کننده). این اتم‌های آزاد نور با طول‌موج معینی را جذب می‌کنند. نور جذب نشده باقی‌مانده آشکاری سازی شده و ثبت می‌شود. شدت جذب مستقیماً با غلظت نمونه تناسب دارد.

دستگاه طیف‌سنجی جذب اتمی:

طیف‌سنجی جذب اتمی دارای ابزاری ساده است. اما، برخلاف دیگر روش‌های طیف‌سنجی دارای دو الزام اضافی است. که شامل یک لامپ طراحی شده خاص برای تولید نور با طول‌موج معین و یک مشعل برای آماده کردن نمونه برای جذب تابش نور.

به‌علاوه، دستگاه همچنین نمونه به حالت محلول را روی مشعل (اسپری کننده (atomizer)) اسپری می‌کند. این منجر به تبخیر حلال می‌شود و ترکیب باقی‌مانده خشک می‌شود. این باقی‌مانده دارای اتم‌های خنثی در حالت پایه است.

این ابزار شامل:

 1. اسپری کننده (مشعل) برای خشک کردن نمونه و تولید اتم.
 2. محفظه نگه‌دارنده نمونه
 3. سوخت و اکسید کننده برای سوزاندن نمونه توسط حرارت
 4. لامپ کاتدی تو خالی برای تولید نور با طول‌موج مطلوب
 5. آشکارساز برای آشکارسازی شدت جذب
 6. تقویت کننده و ثبت کننده داده

دستگاه به صورت ابزار تک اشعه و دو اشعه در دسترس است.

طیف سنج,Absorption,Atomic,Atomic Absorption,آنالیز فلرات سنگین,طیف سنجی,طیف سنجی جذب اتمی,طیف‌سنجی جذب اتمی,طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی,طیف سنجی نشر اتمی با شعله,دستگاه طیف سنج جذب اتمی,طیف سنج جذب اتمی,Atomic Absorption,طیف سنجی جذب اتمی (aas),طیف سنجی نشر اتمینمایش گرافیکی طیف‌سنجی جذب اتمی

 

منبع نور: منبع نور باید یک طیف باریک با نویز پس‌زمینه کم تولید کند. به‌علاوه، نور باید پایدار و دارای شدت کافی باشد.

دو نوع منبع نور می‌تواند بر اساس نیاز استفاده شود.

لامپ کاتدی تو خالی:

این لامپ به صورت گسترده به عنوان منبع نور استفاده می‌شود. درون لامپ، کاتد با یک فلز که باید تجزیه‌وتحلیل شود پوشانده می‌شود تا تحلیل شود. برای مثال، اگر منیزیم باید از نمونه تحلیل شود، یک کاتد با پوشش منیزیم استفاده می‌شود.

 

دیاگرام لامپ توخالی

طیف سنج,Absorption,Atomic,Atomic Absorption,آنالیز فلرات سنگین,طیف سنجی,طیف سنجی جذب اتمی,طیف‌سنجی جذب اتمی,طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی,طیف سنجی نشر اتمی با شعله,دستگاه طیف سنج جذب اتمی,طیف سنج جذب اتمی,Atomic Absorption,طیف سنجی جذب اتمی (aas),طیف سنجی نشر اتمی

به صورت مشابه، برای تحلیل دیگر عناصر نظیر سدیم، کلسیم، پتاسیم، روی و غیره، کاتد پوشانده شده از فلز مربوطه در لامپ استفاده می‌شود. لامپ با گاز خنثی نظیر آرگون یا نئون پر شده است که با قوس الکتریکی یونیزه شده است. یون‌ها به سمت کاتد جذب می‌شوند و برخورد آن باعث تحریک یون‌های فلز می‌شود. این منجر به انتشار تابشی با طول‌موج مشخصه فلز مورد تحلیل می‌شود.

مزیت لامپ کاتدی تو خالی آن است که می‌تواند تابش با پهنای باند 0.001 تا 0.01 نانومتر تولید کند. استفاده از دیگر روش‌ها نظیر تک‌فام‌ساز (منوکروماتور) تابشی با پهنای باند 1 نانومتر می‌دهد. بنابراین، این لامپ‌ها تابش بسیار خاصی می‌دهند.

عیب لامپ کاتدی تو خالی آن است که برای هر فلز متفاوت باید لامپ کاتدی متفاوتی به کار گرفته شود.

لامپ تخلیه بدون الکترود:

این لامپ‌ها برای کاربردهای متداول زیاد مرسوم نیستند، اما برای تعیین آرسنیک و سلنیوم ضروری هست. یک حباب شامل عنصر موردنظر (با گاز آرگون) در لامپ وجود دارد. این عنصر با استفاده از انرژی مایکروویو یا انرژی فرکانس رادیویی برانگیخته می‌شود.

محفظه نگه‌دارنده نمونه:

این یک محفظه شبیه به بشر برای نگهداری نمونه است که ترجیحاً در زیر مشعل قرار داده می‌شود. لوله مویرگی نمونه را به نوک مشعل تخلیه می‌کند.

مشعل (اسپری کننده):

اینجا نمونه از لوله مویرگی به نوک مشعل می‌رود. اینجا با شعله سوزانده می‌شود. این شعله توسط ترکیب سوخت و اکسید کننده تولید می‌شود. نمونه بعد از تبخیر پسماند خشکی از اتم‌های خنثی برجای می‌گذارد.

سوخت و اکسید کننده:

این بخش بسیار مهم از کل پروسه است که باید در یاد داشته باشیم. اگر گرمای تولید شده به اندازه کافی نباشد، آنگاه نمونه اتم‌های خنثی تشکیل نمی‌دهد. اگر گرمای مشعل زیاد باشد، مولکول‌ها نمونه ممکن است به جای تشکیل اتم یونیزه شود. بنابراین هر دو حالت برای آزمایش نامطلوب است. ازاین‌رو ترکیب مناسب از سوخت و اکسید کننده باید برای تولید دمای توصیه شده استفاده گردد. سوخت‌های استفاده شده رایج شامل پروپان، هیدروژن و استیلن و اکسید کننده معمولاً هوا یا اکسیژن است.

چارت ترکیبات سوخت:

ترکیبات سوخت دمای شعله فلز تحلیل شده
استیلن + هوا 2250 درجه برای بسیاری از نمونه‌ها
استیلن + اکسید نیتروژن 2900 درجه آلومینیوم (Al)، مولیبدنیوم (Mo) سیلیکون (Si)، تیتانیوم (Ti)
هیدروژن + هوا 2200 درجه سرب (Pb)، قلع (Sn)
تک‌فام‌ساز (منوکروماتور):

همان‌طوری که قبلاً شرح داده شد، عناصر دارای خط جذب خاصی هستند. اما برخی از عناصر دارای خطوط جذب ثانویه هستند. به‌علاوه، انتشاراتی از لامپ و شعله نیز وجود دارد. ازاین‌رو، ما باید خط طیف مطلوب را از اندازه‌گیری جذب ایزوله کنیم. برای این منظور یک تک‌فام‌ساز (منوکروماتور) که می‌تواند فیلتر کند و با دقت کمتر از 1 نانومتر ارائه دهد به کار گرفته شده است.

آشکارساز:

این بخش دستگاه شدت تابش جذب شده توسط عناصر را آشکار می‌سازد. آشکارساز شامل لوله تقویت کننده نور (فتومولتی‌پلایر) یا یک فتوسل ساده است. جریان یا پتانسیل ثبت شده برای جذب نمونه در نرم‌افزار رایانه‌ای ذخیره و سپس تحلیل می‌شود.

وسیله قرائت:

این می‌تواند نمایشگر رایانه باشد. جذب را در طول‌موج معین نشان می‌دهد.

کاربرد در صنایع

کاربردهای طیف‌سنجی جذب اتمی:

 1. طیف‌سنجی اتمی برای تحلیل کمی عناصر فلزی در آب، خاک، مواد گیاهی و سرامیک‌ها استفاده می‌شود.
 2. در مراقبت‌های سلامتی، طیف‌سنجی جذب اتمی برای تحلیل عناصر فلزی در خون، بزاق و نمونه‌های ادرار استفاده می‌شود. عناصر تحلیل شده معمولاً شامل سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم و روی است.
 3. برای تعیین عناصر سنگین نظیر آهن، منگنز، مس، روی، جیوه، سرب، نیکل در ادرار و خون

این تحلیل در صورت مسمومیت با فلزات سنگین ضروری است. چون مسمومیت فلزات سنگین اغلب کشنده است، لذا نظارت منظم بر سطوح سم در خون بیمار ضروری است.

 1. برای تعیین عناصر فلزی همانند مس، نیکل و روی در صنایع غذایی
 2. برای تخمین سرب در فراورده‌های نفتی
 3. برای تعیین غلظت فلزات در آب‌های زیرزمینی و نمونه‌برداری از سوراخ چاه قبل از نوشیدن و کشاورزی
روند طیف‌سنجی جذب اتمی
 1. بر اساس فلز تحلیل شده لامپ کاتدی مناسب باید انتخاب شود.
 2. نمونه حل شده در یک حلال قطبی در محفظه قرار داده می‌شود.
 3. به کمک سوخت و اکسید کننده در حضور مخلوط‌کن، محلول نمونه بر روی شعله اسپری می‌شود.
 4. اتم‌های خنثی در شعله تابش نور را از لامپ کاتدی جذب می‌کنند. تابش جذب نشده توسط آشکارساز ثبت می‌شود.

موجودی انبار

تجهیزات آزمایشگاهی زیر در انبار مجموعه نانوابزار موجود و آماده تحویل میباشد. جهت بازدید با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

Refurbished Agilent/Varian 220FS AA spectrometer

Flame Only
MArk 7 Spray Chamber
Air Compressor
and More
For More Info Contact Sales Department

Bran New Agilent 240FS/GTA120 AA spectrometer
Comes With:

GTA120
PSD120
VGA77
And More
For More Info contact Sales Department

Refurbished Perkin Elmer Aanalyst 600 AA Spectrometer

Water Chiller
Sample Dispenser
And More
For More Info Contact sales Department

تعمیرات

نانو ابزار باری دیگر مفتخر است که در این عرصه خدمات ارزنده ای را ارائه نماید. از جمله:
1- نصب و راه اندازی اسپکتروسکوپی جذب اتمی AAS و آموزش شیوه عمل با این اسپکتروسکوپی توسط اساتید کارکشته و دوره دوره دیده در آلمان.
2- تعمیر این نوع اسپکتروسکوپی
3- کالیبراسیون
4- خدمات سرویس و نگهداری محصولات اسپکتروسکوپی
5- تأمین تجهیزات و لوازم جانبی.

مجموعه نانوابزار آمادگی ارائه خدمات تعمیراتی بروی دستگاههای جذب اتمی بشرح زیر :

– سرویس اپتیک و تعویض PMT
– رفع نوسانات میزان جذب
– روان سازی و تمیز کاری تیوبینگ ها
– کالیبراسیون و نحوه اماده سازی نمونه های استاندارد
– و فرایند های تعمیراتی تخصصی

اجیلنت

مجموعه نانوابزار کلیه تجهیزات ازمایشگاهی از کمپانی اجیلنت با ارائه خدمات پس از فروش تامین می نماید. توضیحات زیر از وبسایت کمپانی اجیلنت استخراخ و ترجمه گردیده است.

طیف سنجی جذب اتمی AAS مدل 240FS سیستم اتوماتیکی انتخاب لامپ، جعبه گاز برنامه پذیر و تصحیح زمینه دوتریوم را دارا می باشد. اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS مدل 240FS محصولی است که بر پایه تکنیک زیمان با مدولاسیون AC استوار است. این تکنیک حساسیت طیف سنج جذب اتمی مدل 240FS در حین آنالیز را دو برابر کرده است. اسپکترومتر جذب اتمی AAS مدل 240FS با طراحی خارق العاده خود بهترین عملکرد را در مقابل محدودیت های نمایشی، در مقایسه با سایر محصولات اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS موجود، نشان داده است. اسپکتروسکوپی جذب اتمی AAS مدل 240FS شامل 4 جایگاه برای قرارگیری لامپ بوده که این  امر آن را به محصولی با حساسیت بالا و عملکردی بی نظیر تبدیل کرده است. از طرفی نرم افزار اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS مدل 240FS نرم افزاری کارآمد که برای این اسپکتروفتومتر جدب اتمی تعبیه شده است .نرم افزار مدل 240FS بسیار کاربر پسند بوده و به آسانی مورد استفاده کاربران قرار می گیرد. اسپکتروسکوپی جذب اتمی AAS مدل 240FS به تیوب گرافیتی زیمان GTA 120 مجهز شده است که با استفاده از آن می توان کارایی کوره گرافیتی را دو چندان کرد و در نهایت تمامی این مجموعه بی نظیر به واسطه نرم افزار ساده ای که شرکت Agilent طراحی کرده، قابل کنترل می باشد.

طیف سنج جذب اتمی AAS مدل 240FS به دلیل بهره عملکرد بالا، استفاده آسان و قابلیت اطمینان بالا که در نتایج آنالیز ارائه می دهد ، مورد استقبال محققین و پژوهشگران سراسر جهان قرار گرفته است. اسپکتروفتومتر های طیف سنج جذب اتمی داده ها و آنالیز نمونه ها را به شکل بی نظیری ارائه می دهد. با استفاده از اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS مدل 240FS هر پژوهشگری حتی در منزل هم می تواند به داده های موجود در زمینه ی آنالیز جذب اتمی AAS به بهترین نحو ممکن دست یابد.

ویژگی های اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS مدل 240FS  

 • افزایش عملکرد و کاهش هزینه های آنالیز
 • کاهش زمان آنالیز نمونه ها با طیف سنج جذب اتمی AAS
 • دریافت نتایج دقیق از آنالیز اسپکترومتر جذب اتمی AAS
 • افزایش حساست در طول آنالیز توسط اسپکتروسکوپی جذب اتمی AAS
 • اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS موجب آسان کردن آنالیز
 • استفاده از سیستم بهینه ساز Mark 7توسط اسپکترومتر جذب اتمی AAS
 • افزایش عملکرد در محدودیت های نمایشی توسط اسپکتروسکوپی جذب اتمی AAS
 • بهینه سازی عملکرد  اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS
 • تطبیق پذیری اسپکترومتر جذب اتمی AAS
 • عملکردی درخور توجه در سطوح ppb
 • همترازی آسان اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS
 • بهینه کردن عملیات با استفاده از دوربین حرارتی داخل تیوب اسپکترومتر جذب اتمی AAS

در کنار تمامی این ویژگی ها فروش جذب اتمی توسط شرکت Agilent انجام گرفته و خدمات طیف سنجی جذب اتمی AAS که توسط این شرکت ارائه می شود، محبوبیت آن را دو چندان کرده است.

ویژگی های بارز اسپکترومتر جذب اتمی AAS مدل 240FS  

 • طیف سنج جذب اتمی مدل 240FS ، با انعطاف پذیری بالا و نیز دارای سخت افزار قابل اطمینان می باشد ، داده هایی بی نظیر با آنالیزهای شعله، کوره و بخار، ارائه می دهد.
 • طیف سنج جذب اتمی Agilent مدل 240FS محصولاتی با عملکرد سریع و با دقت بالا هستند که درحالت شعله عمل می کنند. تمامی نمونه را در طی یک عملیات دو مرحله ای متوالی تحت آنالیز قرار داده و سرعت این تجزیه و تحلیل ها  به قدری بالاست که شما شاهد کاهش هزینه های عملیاتی خواهید بود. توانایی مدیریت کردن چند عنصر ، این سری از جذب اتمی AAS برای آزمایشگاه های مواد غذایی و کشاورزی و تمامی آزمایشگاه هایی که بازه عملیاتی بالایی دارند، مناسب است.
 • طیف سنج جذب اتمی AAS مدل 240FS محصولاتی هستند که با سیستم کوره ی گرافیتی Zeeman عمل کرده و داده های دقیقی را در مورد آنالیز مواد با استفاده از کوره، در اختیار کاربران قرار می دهد . همچنین اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS تصحیح پس زمینه را با دقت بالایی را در اختیار کاربران قرار می دهند.
 • سیستم های دوگانه اسپکتروفتومتر جذب اتمی  AAS،  کارایی این سری از طیف سنج جذب اتمیرا افزایش داده است. در این سیستم کاربر قادر به استفاده از دو حالت شعله و کوره در حین آنالیز های خود می باشد.

ویژگی های حالت شعله اسپکتروسکوپی جذب اتمی AAS مدل 240FS

 • افزایش بهره وری و کاهش هزینه های در حال اجرا
 • غلظت همه ی عناصر تنها با آسپیراسیون یک نمونه قابل تشخیص است
 • مدت زمان آنالیز خود را با کاهش تاخیر در آنالیز نمونه ، به نصف می رسد.
 • مصرف نمونه را با کاهش تاخیر در آنالیز و کاهش هدر رفت نمونه ، قابل کاهش است .
 • صرفه جویی در کار و هزینه های ناشی از عملکرد طیف سنج جذب اتمی مدل 240FS ، به دلیلی شناسایی تعداد زیادی عناصر که این ویژگی طیف سنج جذب اتمی AAS موجب صرفه جویی در کاهش مصرف گاز، واکنش و لامپ می شود .

حصول نتایج دقیق توسط طیف سنج جذب اتمی AAS مدل 240FS

 • شناسایی 10 عنصر در هر نمونه در کمتر از 2 دقیقه توسط طیف سنج جذب اتمی AAS مدل 240FS
 • اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS مدل 240FS ، ارائه ی پوشش کاملی از عناصر بدون توجه به آن که چه عنصری مد نظر است
 • بهبود بخشیدن در دقت و صحت آنالیز با اصلاح آنلاین استاندارد های داخلی برای اهدافی همچون تفاوت های فیزیکی، اشتباهات آماده سازی نمونه و یا دریفت

آنالیز آسان طیف سنجی جذب اتمی AAS مدل 240FS

 • با استفاده از نرم افزار و کتاب جامع Spectr AA هر فرآیندی با استفاده از این اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS مدل 240FS امکان پذیر خواهد بود.
 • بر این اساس حالت، شعله در طیف سنج جذب اتمی مدل 240FS به راحتی قابل تنظیم است .
 • سرعت گرفتن در شیوه عملکرد با توجه به افزایش بازده نمونه در حین آنالیز محقق خواهد شد.

تنظیم کردن شعله اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS مدل 240FS

 • رسیدن به حساسیت بالا که بیشتر از 0.9 Abs برای 5mg/L Cu می باشد.
 • بهینه سازی دقت به میزان کمتر از 0.5 درصد
 • کاهش تداخل برای نمونه های پیچیده با استفاده از پره های دوگانه به منظور مخلوط کردن نمونه
 • کاهش مسدود شدن مشعل با طراحی یک مشعل کانتوری
 • استفاده از مواد ضدخورنده در طراحی بدنه که پایداری آن را حتی در آنالیز مواد اسیدی بالا برده است.

مشخصات فنی اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS مدل 240FS

مشخصات

توضیحات

اپتیک اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS

طیف سنجی جذب اتمی این کمپانی مجهز به یک بیم اسپلیتر منفرد به همراه یک کامباینر پرتو دوار می باشند که به صورت متناوب پرتو نمونه و مرجع را از داخل مونوکروماتور عبور می دهند و با این کار بیشینه نور انتقالی را برای کاربر به همراه می آورند.

در این بخش بازه طول موجی به اندازه ی 185-900 نانومتر می باشد

مونوکروماتور اسپکترومتر جذب اتمی AAS

(AA 280FS/280Z )

استفاده از مونوکروماتوری با فاصله کانونی 250 میلیمتر. مجهز به یک توری پراش هولوگرافی با نرخ 1200 خط بر میلیمتربا پاشندگی به میزان 3.1-2.3 نانومتر بر میلیمتر و استفاده از دتکتور فوتومولتیپلایر تیوپی در نوع های
R446 و R955
نوع کروماتور استفاده شده در این گروه به شرح زیر است
Czerny-Turner

مونوکروماتور اسپکتروسکوپی جذب اتمی AAS

(140/240/240FS/240Z AA )

استفاده از مونوکروماتوری با فاصله کانونی 330 میلیمتر. مجهز به یک توری پراش هولوگرافی با نرخ 1800 خط بر میلیمتربا پاشندگی به میزان 1.6-0.8نانومتر بر میلیمتر و استفاده از دتکتور فوتومولتیپلایر تیوپی در نوع های
R955 وR4332
نوع کروماتور استفاده شده در این گروه به شرح زیر است
Czerny-Turner

لامپ های طیف سنجی جذب اتمی AAS

محصولات طیف سنجی جذب اتمی ساخت این کمپانی به ترتیب نمایش زیریا 4 و یا 8 عدد لامپ دارند
(AA 140/240/240FS/240Z )
( 280FS/280Z AA )
لامپ ها در ناحیه ی ثابتی فیکس شده اند. این دستگاه ها با لامپ های کد شده، کد نشده و یا شدت بالای UltrAA سازگار هستند

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طیف سنج جذب اتمی (Atomic Absorption)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

keyboard_arrow_up