null
نانوابزار

دانش، اطلاعات، بینش

وبلاگ

دسته‌ها

اسپکتروفتومتر (Uv-Visible Spectrophotometer)

اسپکتروفتومتر (Uv-Visible Spectrophotometer)

یکی دیگر از پرکاربردترین تجهیزات آنالیز دستگاهی، تجهیزات اسپکتروفتومتر UV-Vis یا طیف سنجی مرئی- فرابنفش است که در صنایع گوناگونی در راستای شکل گیری آنالیزهای کمی و کیفی و همچون اسپکتروسکوپی جذب…
بیش تر بخوانید
فهرست
Help-Desk