کروماتوگرافی مایع (LC)

یکی از متداول ترین روش های جداسازی و شناسایی ترکیبات مولکولی، تکنیک کروماتوگرافی مایع میباشد. هنگامی مه در سال 1953 جان پرتر و ریچارد لارنس جایزه نوبل را بخاطر اختراع پیکربندی کروماتوگرافی (Invention of Partition Chromatography) دریافت کردند سالها بعد با تلاش و تمرکز جهت بهبود پمپ ها ، سمپلرها و اشکارساز ها توانستند مدل تجاری با دقت و جداسازی سریع را به بازار عرضه کنند.

از معتبر ترین کمپانی های سازنده دستگاه کروماتوگراف مایع که بیشتر سهم بازار را دراختیار دارند برند واترز (Waters) با 32 درصد سهم ، اجیلنت (Agilent) با 30 درصد و شیمادزو (Shimadzu) با 20 درصد سهم از بازار پیشرو در فروش دستگاههای کروماتوگرافی میباشند. همچنین کمپانی های بایورد (Biorad)، ترمو (Thermo)، گیلسون (Gilson)، پرکین المر (perkin Elmer) از نظر سهم بازار در مرتبه های بعدی قرار دارند.  بیشترین میزان فروش در بازار هدف در صنایع متعلق به صنایع داروسازی (pharmaceutical) با بیش 55 درصد و صنایع متفرقه من جمله غذایی ، پتروشیمی، نفت و گاز ، زیست محیطی با 32 درصد در مرتبه بعدی و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی با 14 درصد در رده های بعدی میباشند.

مجموعه نانوابزار تامین دستگاههای کروماتوگراف مایع و تجهیزات وابسته مانند ستون، مواد مصرفی و کلیه اقلام وابسته از کمپانی اجیلنت و بعضا واترز اعلام امادگی میکند

درخواست پیش فاکتور

 

 

توضیحات

اصول اولیه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

کروماتوگرافی با کارایی بالا به عنوان یک تکنیک ناب و ویژه ای به شمار می رود که برای جداسازی، باز شناسایی و اندازه گیری کمی ترکیبات در مخلوط ها مورد کاربست آنالیزهای شیمیایی واقع می گردد. پایه های اولیه نحوه کارکرد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا بر این روش استوار می باشد که حلال مایعی با فشار بالا به داخل کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا پمپ می گردد که این حلال مخلوطی از نمونه هاست و مخلوط از درون یک ستون عبور می نماید که با مواد جاذب جامد پر شده است. هر نمونه درون این حلال در حال عبور از درون ستون کروماتوگرافی – که به ترتیب به آن ها فاز متحرک و فاز ساکن اطلاق می گردد- با فاز ساکن و جامد درون ستون برهمکنش دارد و لحظه به لحظه تعادلاتی پی در پی بین فاز ساکن و فاز متحرک ایجاد می گردد. این تعادلات لحظه ای بر حسب تمایل بیشتر یا کمتر نمونه به فاز ساکن باعث دیرتر خارج شدن از ستون کروماتوگرافی با نمونه هایی می گردد که تمایل برهمکنش بیشتری با فاز ساکن دارند و این در مقایسه با نمونه هایی است که تمایل کمتری به این فاز دارند. در نتیجه نمونه هایی که در ابتدای ستون با هم مخلوط همگنی دارند، در انتهای ستون بصورت مجزا خارج می گردند.

نحوه انجام کروماتوگرافی با کارایی بالا

مخلوط نمونه هایی که برای جداسازی به محصولات کروماتوگرافی مایع اعمال می شوند، در حجم های پایین حدود چند میکرولیتر به دستگاه تزریق می شوند، سپس این مخلوط وارد یک فاز متحرک می شود و از درون ستون با همدیگر عبور می نمایند. اجزاء نمونه در طول ستون با سرعت های متفاوتی عبور می کنند. این سرعت خود وابسته به ویژگی های شیمیایی و برهمکنش های فیزیکی فاز متحرک و فاز ساکن می باشد. به زمانی که هر نمونه خاص از طول ستون می گذرد و در طرفی دیگر دیده می شود، زمان ماند هر نمونه اطلاق می گردد.

انواع کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
 • کروماتوگرافی مایع فاز نرمال

این تکنیک از اولین روش های مورد کاربست در کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا محسوب می شود. در این روش نمونه ها بر حسب تمایلشان به یک فاز قطبی مانند سیلیکا از هم جدا می شوند. علاوه بر آن توانایی نمونه ها به درگیر شدن در برهمکنش های قطبی مانند برهمکنش های پیوند های هیدروژنی یا برهمکنش های پیوند دوگانه با پیوند دوگانه از اهمیت بالایی برخوردار است. در این کروماتوگرافی فاز متحرک غیر قطبی و یا غیر آبی مورد استفاده واقع می گردد. درست مانند کلروفرم این روش نیز به طور مؤثر و قابل توجهی برای جداسازی نمونه هایی مناسب است که به راحتی در حلال های غیر قطبی حل می شوند. نمونه ها در فاز ساکن قطبی با یکدیگر درگیر هستند و آن نمونه ای بیشتر در این پروسه درگیر می گردد که قطبیت بیشتری را داشته باشد. قطبیت بیشتر به معنای جذب بیشتر می باشد. قدرت برهمکنش علاوه بر آنکه تابعی از گروههای عاملی موجود در ساختار مولکولی نمونه به شمار می آید، تابعی از فاکتور استری نیز هست. فاکتور استری امکان جداسازی ایزومرهای ساختاری را به کاربر اعطاء می کند.

بهره جستن از حلال های کمی قطبی تر در فاز متحرک، باعث زمان کمتر ماند نمونه در ستون می گردد. چرا که نمونه غیر قطبی با دو فاز قطبی تر کمتر برهمکنش از خود به نمایش می گذارد. برخورداری مقدار بسیار کمی از آب در فاز متحرک سبب آب پوشی سطح فاز ساکن می شود که در نتیجه کاهش بیشتر زمان ماند نمونه را در پی دارد.

 • کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با فاز معکوس

این روش شامل: یک فاز ساکن غیر قطبی و یک فاز متحرک آبی یا نسبتا قطبی می باشد که دقیقا برعکس کروماتوگرافی مایع با فاز نرمال می باشد. از معمول ترین فاز های ساکن مورد استفاده در این روش، سیلیکایی می باشد که سطح آن به وسیله گروه های دارای شاخه های کربنی بین 8 تا 18 کربن اصلاح گشته است. این گروههای عاملی سطحی بصورت RMe2SiCl مشخص می شوند که  R نشان دهنده شاخه های کربنی دارای 8 تا 18 کربن است. با استفاده از این فاز ساکن، زمان ماند نمونه در ستون برای نمونه هایی با قطبیت کمتر، بیشتر خواهد شد و با تغییر در میزان قطبیت فاز متحرک نظیر افزودن مقدار کمی آب به این فاز می توان زمان ماند نمونه را درون ستون بیشتر کرد.

 •   کروماتوگرافی مایع بر اساس اندازه نمونه (کروماتوگرافی طردی)

این روش کروماتوگرافی نیز به روش کروماتوگرافی ژل تراوایی یا فیلتر کردن ژلی معروف گشته است که از دیگر تکنیک های کروماتوگرافی HPLC به شمار می آید. روش جدا سازی نمونه ها در این روش بر حسب سایز و اندازه مولکولی آنان صورت می گیرد. این تکنیک رزولوشن پایینی دارد و غالبا در گام پایانی در مرحله خالص سازی مورد استفاده قرار می گیرد. از نکات دیگر در این روش اینکه مولکول های بزرگتر که توانایی ورود به حفره های فاز ساکن را ندارند، از درون ستون عبور می کنند ولی مولکول های ریزتر که داخل حفرات دسته و پنجه نرم می کنند، دیرتر از ستون عبور خواهند کرد. پس می توان نتیجه گرفت که مولکول های ریزتر زمان ماند بیشتری را در ستون می گذرانند.

 •   کروماتوگرافی مایع تبادل یونی

کروماتوگرافی مایع تبادل یونی از دیگر روش های کروماتوگرافی HPLC می باشد که نحوه جداسازی در این روش بر اساس برهمکنش و جذب یونهای موجود در حلال و بارهای مستقر در سطح فاز ساکن صورت می گیرد. یونهای محلول که باری مشابه با فاز ساکن دارند، طرد می شوند. این در حالی است که یونهایی که بار مخالف با بار سطح فاز ساکن دارند، در ستون همچنان باقی می مانند. این یونها با استفاده از تغییر وضعیت فاز متحرک به راحتی از داخل ستون خارج خواهند شد. تغییر وضعیت ممکن است با افزایش قدرت یونی فاز متحرک انجام شود که به کمک افزودن نمک به حلال صورت می گیرد. همچنین ممکن است با افزایش دمای ستون و یا تغییر pH محلول و نیز روش های دیگر انجام شود.

روش های دیگری نیز در کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا وجود دارد که از آن ها صرف نظر کرده و فقط به ذکر پرکاربرد ترین روش های آن پرداختیم.

انواع دتکتورهای مورد استفاده در HPLC

دتکتورهای کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم پذیر هستند:  دتکتورهای عمومی و  دتکتور های انتخابی.

دتکتورهای  عمومی غالبا توده و کل خروجی را با ارزیابی تفاوت میان آن ها در خصوصیات فیزیکی فاز متحرک مانند ضریب شکست مورد بررسی و واکاوی قرار می دهند. این در حالی است که در دتکتورهای انتخابگر، فقط یک ویژگی خاص از آنالیت اندازه گیری می شود. مانند جذب نور ماوراء بنفش یا مرئی که در اینجا یکی از ویژگی های فیزیکی یا شیمیایی از آنالیت مورد واکاوی قرار می گیرد.

پرکاربردترین دتکتورهای کروماتوگرافی

 • دتکتور UV-Vis
 • دتکتور فلوئورسانس
 • دتکتور charged aerosol detector
 • دتکتور mass

البته امکان استفاده از دتکتور های ترکیبی نیز وجود دارد. مانند: UV-Vis-mass و یا استفاده از چند دتکتور Mass پشت سر هم نیز امکان پذیر است.

خدمات فنی و مهندسی نانو ابزار، آماده هر گونه خدماتی وابسته به تعمیرکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا می باشد.

کاربرد در صنایع

بیوشیمی

 • انالیز و تحقیقات امینواسیدها، مولتی پپتایدها و پروتئین ها
 • انالیز و تحقیقات نوکلئوالکالی ها، نوکلوئسیدها، ریبوتیدها
 • انالیز و تحقیقات امینوبیوژنیک ها

صنعت داروئی

 • کاربردهای رایج تحقیقات دارو های متداول مانند : انالگسیک ها، دپرسانت ها، ترانکولایزرها، کاردیووسکولارهای دارویی، سولفون امید ها، انتی پلوژیست ها
 • کاربری های تحقیقات داروئی استروئیدی مانند: ادرنال کرتکس هورمون، اندروژن، هرمون های زنانه و پروجستوژن
 • کاربری های تحقیقات داروئی انتی بیوتیک مانند : پنی سیلین، تتراسیکلین، کلرومایستین
 • کاربری های تحقیقات داروئی الکالویدها
 • شناسایی ترکیبات داروئی و مواد مرتبط با دارو مانند : اسید ارسولیک، افلوکسیم ها

صنایع غذایی :

 • انالیز ایزولاسیون کربوهیدرات
 • انالیز ارگانیک اسید و بو دهنده و طعم دهنده های داروئی
 • انالیز ویتامین ها (VB1 – VC – VA – VD – VE )
 • انالیز افزودنی های غذایی ( بنزوئیک اسید، سربیک اسید، نمک های سدیم ساکارین)
 • شناسایی الاینده های غذایی ( فلاواسین ، نیتروسامین، ملامین و غیره )

حفاظت محیطی

 • شناسایی هیدروکربه های اروماتیکی پلی سیکلیک و پلیکلرینت بی فنیل در اب و خاک
 • شناسایی باقی مانده سموم در اب و خاک (کلرین های ارگانیکی، ارگان فسفر ها)
 • شناسایی امین ها و فنل ها در اب و خاک

صنایع شیمیایی

 • انالیز اتانول ها، کتون ها، الدئیدها و ایزولاسیون اتریک (پروپاندیول، زلیتول، الکل اروماتیک)
 • انالیز اسید، ایستر ایزولاسیون (فولیک اسید ایستر، اسید های چرب)
 • پایش فنی فرایند ها ( مواد خام، محلول ها و میان تولید ها)

تحقیقات علمی و دانشگاهی

 • اموزشی ، تحقیقات علمی

موجودی انبار

مجموعه نانوابزار جهت تسریع در فرایند تامین و رفع نیاز صنعت ازمایشگاهی کشور بصورت دائمی دستگاههای کروماتوگرافی مایع را در انیار موجود و اماده تحویل دارد. جهت بازدید از نمایشگاه و دریافت موجودی انبار با بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

Agilent 1260 Infinty HPLC system With DAD

Solvent Tray
G4220A Infinity Binary Pump
G4226A Infinity Autosampler
G1330B Infinity ALSTherm
G1316C Infinity ColComp
G4212A Infinity DAD
Cables and connectors

Price ~ 45,000.00 USD

Agilent 1100 HPLC System With Diode Array Detector

G1315 DAD
G1316 Column Compartment
G1329 ALS
G1330 ALSTherm
G1311 QuatPump
G1322 Degasser
Tray
Cables & Connecotors
Price ~ Contact Sales Department

Dionix HPLC System with DAD
DIONEX P580
DIONEX PDA-100
DIONEX TCC-100 Thermostatted Column Compartment
DIONEX SOR-100 Solvent Racks
Cables and connectors
Price ~ Contact Sales Department

تعمیرات

کروماتوگرافی مایع (HPLC)

– تعمیر و عیب یابی پمپ ها (Quat / Binery)
– سرویس ولو ها (Check VAlve)
– بررسی کانال ها و تعویض (Seal Wash)
– کالیبراسیون و سرویس اشکارسازها (VWD/DAD/FLD)
– بررسی و نشت یابی کلی و تیوبینگ کامل
– تعویض کلگی پمپ ها (Binery Head)
– تامین ستون ، سل نمونه و لوازم مصرفی
– کمپانی های تحت پشتیبانی : Jasco / Agilent / Waters
– مدل های قابل تعمیر : ۱۰۹۰ / ۱۱۰۰ / ۱۲۶۰ – ۲۶۹۵ Alliance

مهندسین با سابفه محموعه نانوابزار، تعمیرات کلیه اجزاء دستگاه های کروماتوگرافی مایع را بهمراه گارانتی سه ماهه انجام میدهند. جهت درخواست تعمیرات از طریق واحد پشتیبانی تعمیرات یا تماس با واحد تعمیرات اقدام فرمایید.

 

 

Agilent

مجموعه نانوابزار کلیه تجهیزات ازمایشگاهی از کمپانی اجیلنت را بصورت پیش سفارش و تامین ظرف مدت 3 ماه انجام میدهد.

جهت اشنایی بیشتر با محصولات این کمپانی توضیحات زیر از وبسایت اجیلنت استخراج و ترجمه گردیده است.

اگر آزمایشگاه شما دنبال محصولات کروماتوگرافی مایع با ثباتی با کارایی فوق العاده و نیرومند برای آنالیزهای کامل کروماتوگرافی است، کروماتوگرافی مایع Liquid Chromatography مدل 1260Infinity LC از کمپانی اثبات شده و قابل اطمینان Agilent، بهترین سیستم متناسب با بودجه محدود شما و با 40 سال نوآوری و تجربه در علوم مختلف می باشد. با خرید کروماتوگراف مایع HPLC مدل 1260Infinity LC از مزایای بی نظیر ترکیب پیشرفته ابزار دقیق، نرم افزار همه کاره و مواد اولیه عالی بهره مند خواهید شد.

از مزایای دستگاه بسیار قدرتمند کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا HPLC  مدل 1260Infinity LC می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سادگی و قابل فهم بودن روش استفاده کروماتوگراف مایع LC مدل 1260Infinity LC به طوری که حتی کاربران تازه کار در آزمایشگاه قادر خواهند بود سریعا بهترین نتایج را از این دستگاه بگیرند.

کارایی فوق العاده بالای سیستم کروماتوگرافی مایع HPLC مدل 1260Infinity LC که به منظور بهره وری هر روزه آزمایشگاه بهینه سازی شده است و هر روز و هر ساعت قادر به ارائه نتایج خارق العاده در همه ی کاربردهای شما و همه ی نیاز های آزمایشگاه شما است.

کیفیت بالای صنعتی و طول عمر بسیار بالای اثبات شده در فروش بالای 100000 کروماتوگراف مایع LC مدل 1260Infinity LC کمپانی Agilent با قیمتی باورنکردنی

کروماتوگرافی مایع LC مدل Infinity LC 1260 حقیقتا ایده آل ترین انتخاب برای آزمایشگاه های کوچک تا متوسط است که نیاز به آنالیزهای روزمره استاندارد HPLC دارند و هم زمان علاقه مندند از مزایای UHPLC هم بهره مند شوند.

کروماتوگرافی مایع HPLC مدل 1260Infinity LC میزان توان را در سری از محصولات کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC افزایش داده است. با توجه به محدوده توانی 600 بار و جریان بیشتر از 5 میلی لیتر بر دقیقه و محدوده توانی 200 بار با جریان بیشتر از 10 میلی لیتر بر دقیقه به اضافه سرعت دتکتور معادل 80 هرتز و حساسیتی ده برابر بیشتر از سابق، کاربر قادر به کار با دستگاهی با دقت بسیار بالا و قابلیت جداسازی بی نظیر خواهد بود. از طرفی هزینه ای که کاربر باید برای خرید این مدل از محصولات کروماتوگرافی مایع مایع HPLC بپردازد به مراتب کمتر از سری های سابق و مزایای آن به مراتب بیشتر است.

قابلیت UHPLC و تکرارپذیری عالی کروماتوگرافی مایع Liquid Chromatography مدل 1260Infinity LC در حفظ زمان ها و سطوح در 6 بار تکرار آنالیز نمونه استاندارد با حجم تزریق 3µL  می باشد.

سیستم تحویل حلال طراحی شده در پمپ کروماتوگرافی مایع HPLC مدل 1260Infinity LC جریان حلال را به طور پایدار و بدون پالس تا 10mL/min تضمین می کند و پمپ فشاری تا 600bar را داراست که امکان استفاده از ستون هایی با ذرات کوچکتر برای وضوح بهتر و مدت زمان اجرای سریعتر را ارائه می دهد. امکان استفاده از اشکال مختلف از جمله پمپ ایزوکراتیک یا گرادیانی با واحد گاز زدا دو کاناله یکپارچه در این سیستم وجود دارد.

قابلیت تبدیل آسان از روش HPLC به UHPLC کروماتوگرافی مایع LC مدل 1260Infinity LC با استفاده از ستون های کوچکتر با ذرات زیر 2 میکرون است که زمان آنالیز کمتر و رزولوشن بهتر را نتیجه می دهد.

ادغام کروماتوگراف های Agilent با سلول کارتریج منحصر به فردی که دارای طول مسیر 60 میلیمتری است و همچنین به کار بردن دتکتور Diode Array در مدل 1260Infinity LC این سری از دستگاه های HPLC، سطح نویز قله به قله را به 0.6 رسانده است. این عدد، بهترین رقم حاصله در حساسیت دتکتور های به کار رفته در دستگاه های HPLC می باشد.

در این سیستم گزینه های سخت افزاری و شکل all-in-one که شامل یک پمپ ایزوکراتیک یا گرادیان، تزریق دستی یا اتوسمپل ویال، آون ستون و آشکارساز طول موج متغیر است، امکان افزایش کارایی ابزار را فراهم می آورند.

در کروماتوگرافی مایع HPLC مدل 1260Infinity LC آپشن های دستگاه ارتقا زیادی یافته اند تا نیازهای آینده شما را هم بر طرف کنند. شما می توانید کروماتوگراف مایع LC مدل 1260Infinity LC خود را با این آپشن های متنوع که به منظور بهبود کارایی کروماتوگرافی و بهره وری سیستم آزمایشگاه شما طراحی شده اند ارتقا دهید تا متناسب با نیازهای روز افزون آزمایشگاهتان شود. شما می توانید ظرفیت سیستم خود را با ارتقا پمپ از isocratic به gradient ، ارتقا تزریق کننده با یک اتوسمپلر یا اضافه کردن یک آون ستونی به منظور بهبود بهره وری افزایش دهید. با ارتقا ظرف نمونه در آنالیزهای LC/MS می توانید میزان کنترل خود روی کارهایتان را بالا ببرید. هم چنین می توانید سری دتکتور 1200 Infinity را به سیستم کروماتوگرافی خود اضافه کنید و به این طریق دتکتور فلورسانس را برای آنالیز نمونه هاایی مانند فلوکسین، دتکتور شاخص انکسار را برای آنالیز قندها، دتکتور پراکندگی نور تبخیری را برای آنالیز کروموفورهای به غیر اشعه ماورا بنفش و مولتی دتکتور Agilent را برای GPC پیشرفته مورد استفاده قرار دهید.

کارایی و قابل اعتماد بودن سیستم کروماتوگرافی خود را برای پاسخ گویی به همه نیازهای جداگانه خود با ترکیب کردن دستگاه Agilent 1260 Infinity LC Poroshell  با ستون های ZORBAX LC و لوازم جانبی کروماتوگرافی مایع بیشینه کنید.

حساسیت بالا تنها ویژگی محصولات HPLC ساخت شرکت Agilent نیست و دستگاه 1260Infinity LC به میزان چشمگیری دارای حساسیت پایینی به ضریب شکست بوده که این امر مسبب کیفیت بالای خطوط پایه است.

طراحی مدولار کروماتوگرافی مایع مدل 1260Infinity LC و بازه وسیع انتقال حلال، تزریق و آپشن های نمایشی آن، سبب ایجاد دستگاهی انعطاف پذیر در بازه ی وسیعی از کاربردها شده است. با توجه به این که شما چه کاربردی را مد نظر دارید، این دستگاه اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار شما قرار می دهد.

مشخصات فنی کروماتوگراف مایع HPLC مدل 1260Infinity LC
مشخصه توضیح
سیستم هیدرولیک کروماتوگرافی مایع HPLC Dual piston in series pump with proprietary servo-controlled variable stroke drive, floating pistons
محدوده جریان قابل تنظیم کروماتوگراف مایع با کارآیی بالا HPLC 0.001 – 10 mL/min, in 0.001 mL/ min increments
محدوده جریان کروماتوگرافی مایع HPLC 0.2 – 10.0 mL/min
دقت جریان کروماتوگراف مایع با کارآیی بالا HPLC <0.07% RSD, or < 0.02 min SD whatever is greater, based on retention time
at constant room temperature
صحت جریان کروماتوگرافی مایع HPLC ± 1% or 10 μl/min whatever is greater
فشار کروماتوگرافی مایع HPLC Operating range 0 – 60 MPa (0 – 600 bar, 0 – 8700 psi) up to 5 mL/min
Operating range 0 – 20 MPa (0 – 200 bar, 0 – 2950 psi) up to 10 mL/min
فشار pulsation کروماتوگراف مایع با کارآیی بالا HPLC < 2 % amplitude (typically < 1.3 %), or < 3 bar at 1 mL/min isopropanol, at all pressures > 10 bar
 Compressibility compensation کروماتوگرافی مایع HPLC User-selectable, based on mobile phase compressibility
محدوده pH توصیه شده کروماتوگراف مایع با کارآیی بالا HPLC 1.0 – 12.5, solvents with pH < 2.3 should not contain acids which attack
stainless steel
Gradient formation کروماتوگرافی مایع HPLC                 Low pressure quaternary mixing/gradient capability using proprietary high-speed proportioning valve
محدوده ترکیب کروماتوگرافی مایع HPLC 0 – 95 % or 5 – 100 %, user selectable
دقت ترکیب کروماتوگراف مایع HPLC < 0.2 % RSD, or < 0.04 min SD whatever is greater, at 0.2 and 1 mL/min
محدوده دمایی کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا HPLC 10 degrees below ambient to 80 °C

up to 80 °C: flow rates up to 5 mL/min

دقت دمایی کروماتوگراف مایع HPLC ± 0.8 °C with calibration ± 0.5 °C
ظرفیت ستون کروماتوگرافی مایع HPLC                 Three 30 cm
نوع آشکارسازی کروماتوگراف مایع HPLC 1024-element photodiode array
منبع نور کروماتوگرافی مایع HPLC Deuterium lamp
محدوده طول موج کروماتوگراف مایع HPLC 190 – 640 nm
نویز کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا HPLC < ± 3 × 10-6 AU at 230 nm/4 nm

 

 

نحوه کارکرد

به طور کلی سیستم های کروماتوگرافی مایع مدولار با کارایی بالا (HPLC) برای جداسازی آنالیت ها در محیط های مایع استفاده می شوند. به علت مدولار بودن HPLC Agilent ها، کار کردن با آنها آسان است و به روش‌های مختلف می توانند پیکربندی شوند. اجزای موجود در hplc می توانند از ترکیبات قطعات زیر تشکیل شده، و اغلب با یکدیگر به عنوان پشته ی hplc نامیده می شوند. جزئیاتی که در این پشته وجود دارد، می‌توانند با همدیگر متفاوت باشد، اما در ابتدایی‌ترین مولفه‌ها شامل پمپ، انژکتور، ستون و آشکارساز مشابه یکدیگر می‌باشند.  در تب نحوه کارکرد اجزاء و گزینه های پشته مورد بحث قرار می گیرند.

 

آناتومی پشته HPLC

در ادامه ی این بحث یک توضیح کوتاه از اجزای HPLC Agilent با عدد G مشابه که کاربران به عنوان شماره مدل فنی برای آن استفاده می‌کند، آورده شده‌است. به عنوان مثال g1322a یک دگسر (degasser) خلاء بوده، در حالی که g1379b یک دگسر میکرو خلاء است.

به طور کلی اولین مورد یک سینی حلال است که بطری ‌های حلال را نگه دارد. البته که این مورد لازم و ضروری نیست، اما خوب است که محلول هایتان را در یک مکان قرار داده، و نگه دارید. مورد دوم خلا دگسر است. این مورد نیز در پیکربندی دگسر و هم میکرو دگسر شکل می‌گیرند. (g1322a و g1379b ) دگسر ها گاز حل‌شده در مایعات را قبل از اینکه حلال، در پمپ‌های فشار بالا تغذیه شود، حذف می‌کند. این کار باعث کاهش ریسک تشکیل شدن حباب در روند کار hplc در آینده خواهد شد.

آماده‌سازی و کنترل فاز سیار پمپ حلال

مورد بعدی پمپ hplc می باشد. این پمپ “باید” به عنوان یکی از اجزای سیستم و به طور کلی در فشار 2500 تا 4500 psi یا بالاتر بکار گرفته شود. پمپ ها بسته به آنچه که مورد نیاز است، با پیکربندی های مختلف در دسترس هستند. اولین تصمیمی که باید در این رابطه بگیرید این است که، یا با استفاده از یک حلال در کل طول فرآیند (g1310A)، و یا با کمک یک گرادینت که ویژگی‌های حلال را در طول زمان تغییر می‌دهد، جداسازی را انجام دهید؛ و گرادیانت با استفاده از یک پمپ دوتایی (g1312a) با حداکثر دو حلال؛ یا پمپ چهار تایی (g1311a) با تعداد حداکثر چهار حلال اجرا شود. از لحاظ فنی نیز می توانید یک پمپ دوتایی یا چهارتایی را، برای انجام یک حلال ایزوکراتیک با حفظ نسبت ثابت حلال های انتخاب شده در طول اجرا استفاده کنید؛ این نیز یکی از دلایلی است که یک پمپ ایزوکراتیک دست کم نسبت به سه مورد دیگر موفق نبوده، و به همان نسبت چندان کاربردی نیست. نکته دیگر، مقوله ی جداسازی در رابطه با نرخ جریان پمپ است. ستون‌های تحلیلی استاندارد در 1.0 ml min اجرا می‌شوند. اگر مقادیر بسیار کمی از نمونه داشته باشید، می‌توانید بازده تفکیک را با استفاده از α و یا nano افزایش دهید. همانطور که از نام آنها مشخص است (G1382A)، پمپ‌ها با سرعت جریان کاهش ‌یافته 1-100 ul/min، و نانو پمپ‌ها (G2225A)  با سرعت کم‌تر از 0.1 تا 4 ul/min اجرا می‌شوند. پمپ های نانو در درجه اول برای مشخصات جرم استفاده می شود.

در انتهای دیگر طیف، پمپ های آماده سازی (g1361a) بوده، که با نرخ پمپ  5-100 میلی لیتر در دقیقه و در برخی تولیدات دیگر این میزان به طور قابل توجهی بالاتر می باشد. یک پمپ prep معمولا زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، که یک ترکیب به تنهایی نیازمند جداسازی در مقادیر بزرگتر باشد. این جداسازی به جای اینکه به هدر رود، در انتها در یک کلکتور جمع‌آوری می‌شود.

معرفی نمونه انژکتورها

آیتم بعدی در پشته انژکتور است که اجازه می دهد، تا حلال یا محلول در مسیر جریان HPLC برای جداسازی در ستون قرار داده شده، و تشخیص نهایی توسط آشکارساز انجام شود. ساده‌ترین نسخه این نوع انژکتورها به شکل دستی ، مانند Rheodyne یا سایر برندها می باشد. سطح بعدی، نمونه انژکتور اتوماتیک است، که تزریق بدون نظارت از نمونه‌های مختلف را ممکن می‌سازد. انژکتور اتوماتیک به افزایش تکرارپذیری در مقایسه با یک تزریق دستی کمک می‌کند. انژکتور اتوماتیک در مدل ‌های مختلفی مثل روش تحلیلی (g1329A) و یا نمونه‌برداری بکار می آیند (G1367A). مقدار تزریق به دو روش کنترل می‌شود. بسته به این که از روش دستی یا اتوماتیک استفاده می‌کنید. در یک سیستم دستی، طول نمونه را از انواع حلقه‌های انژکتور که توسط سازنده طراحی شده اند، انتخاب می‌کنید. به عنوان مثال، با تزریق دستی Rheodyne شما ممکن است حلقه 5 ul، حلقه 10 ul و غیره را انتخاب کنید. این کار اجازه می‌دهد که حجم تزریق تکرار شده یک‌سان باشد. تغییر فاز انژکتور نیازمند تغییر دستی حلقه نمونه برای یک اندازه متفاوت است. این سیستم با یک انژکتور کننده اتوماتیک، از سرنگی استفاده می‌کند که توسط کامپیوتر یا پانل برنامه‌نویسی شده‌است. تغییر اندازه نمونه، به وسیله ی تغییر اندازه با تایپ در حجم تزریق جدید است، و در نتیجه سرنگ مقدار درستی را جلب می کند. به عنوان مثال، یک سرنگ استاندارد ممکن است 250 ul باشد، که به انژکتور اتوماتیک اجازه می‌دهد تا حجم بین 1 تا 250 ul را به سادگی و با پر کردن سرنگ با مقدار صحیح نمونه، تزریق کند. این مساله در مواردی که میزان تزریق نمونه ممکن است متفاوت باشد بسیار مناسب است.

یک مولفه خوب برای داشتن یک انژکتور نمونه اتوماتیک، کنترل‌کننده دما است. Agilent یک واحد کنترل ترموستات (g1330b) را ایجاد می کند که به شما اجازه می دهد تا نمونه ها را گرم یا سرد کنید. نگهداری نمونه ها در 4 درجه سانتیگراد یا برخی درجه حرارت دیگر، می تواند از تجزیه نمونه در طول زمان جلوگیری کند. هنگامی که hplc  انژکتور اتوماتیک با مقادیر زیادی از نمونه‌ها، اتوماتیک وار و به مدت یک شب بارگیری می‌شوند، این کنترل دما می‌تواند برای تمامیت نمونه حیاتی باشد.

 

جداساز – ستون‌ها

یک بار نمونه تزریق می شود به طور مستقیم به ستون hplc می رود، اگر چه یک پیش ستون می‌تواند فقط در مقابل ستون اصلی استفاده شود. پیش ستون می تواند با ستون اصلی یکسان، یا یک ترکیب متفاوت داشته باشد؛ تا بعد از آن ستون واقعی برای جداسازی بکار برده شود. به طور کلی pre-columns یا پیش ستون ها دستگاه‌های حفاظتی و ارزان‌قیمتی برای ستون‌های واقعی بوده، و نوعی فیلتر برای جلوگیری از مسدود شدن ستون اصلی از حالت ابتدایی در نظر گرفته می‌شوند.

ستون یک تکه قابل عرضه است؛ که جداسازی را انجام می‌دهد. ستون‌ها به طور قابل‌توجهی در اندازه و ترکیب متفاوت بوده، و با بسیاری از نام‌های تجاری مختلف در دسترس خود، اجازه می‌دهد تا انواع گوناگونی از عملیات جداسازی امکان پذیر شود. حتی ستون‌هایی که به روش یک‌سان از یک تولیدکننده به دیگری برچسب خورده باشند، می‌توانند نتایج بسیار متفاوتی ارائه دهند، که بخشی از آن ناشی از فرمول و فن‌آوری‌های پردازش است.

ستون‌های به کار رفته برای جداسازی مخلوط‌ های گازی، معمولا از یک میکروسپرس مبتنی بر سیلیکا با زنجیره‌های کربن ساخته می‌شوند؛ که در داخل یک ستون فولادی و با قدرت کافی خود توانایی قرار گرفتن در برابر فشارهای سیستم HPLC را دارند. پیوست های زنجیره ای کربن می تواند متفاوت باشد، اما محبوب ترین آنها به عنوان ستون c18 نامیده می شود، که دارای 18 مولکول CH3 است که به میکروسفر سیلیس متصل است. این ستون‌ها می‌توانند از طیف وسیعی از تولید کنندگان به دست آیند. که در آنها مواد شیمیایی دیگر علاوه بر کربن موجود نیز موجود است. یک مورد خوب دیگر برای استفاده از پشته hplc یک واحد کنترل دمای ستون (g1316A) است. این دستگاه شامل ستون (و پیش ستون) را در محیط کنترل شده دما، معمولا بین 30-40 درجه سانتیگراد قرار می دهد. این کار به انجام تعدادی از موارد منجر می‌شود: الف) تکرارپذیری بین اجرا را افزایش می دهد از آنجا که ستون به تابع نوسانات دمای اتاق منجر نمی شود، ب) زمان را قدری کاهش می دهد و ج) مهم تر از آن می تواند به ایجاد یک کروماتوگرافی بهتر و انجام عملیات جداسازی تمیز کمک نماید.

 

 

یافتن آنالیت ها آشکارساز ها

آخرین مورد در پشته ی HPLC آشکارساز ها هستند. آشکارساز بلافاصله بعد از ستون ها در HPLC قرار می‌گیرد، و جریان مداومی از طریق سل جریان (flow cell) در گردش است. سل جریان همان جایی است، که تشخیص رخ می‌دهد. نوعی از یک پرتو نور از سمت راست و از طریق سل جریان با یک آشکارساز پرتو، در طرف دیگر آن عبور می کند. همان طور که ترکیبات سل جریان از HPLC عبور می‌کنند، این پرتو نور انحراف یا جذب شده، و این اختلاف در قدرت پرتو در سمت آشکارساز اندازه گیری می شود. این تفاوت در قدرت پرتو همان چیزی است که در کروماتوگرافی نشان داده شده است. اصولا آشکارسازها در بالاترین نوع تنظیمات قرار می گیرند و انتخاب آشکارساز صحیح کلید جداسازی موفق است. انتخاب آشکارساز بر مبنای ویژگی‌های ترکیبی بوده، که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌است. یکی از اساسی ترین آشکارسازها بر پایه جذب نور UV است، بنابراین اگر آنالیت نور UV را جذب کند، می توانید از یک حسگر UV در HPLC خود استفاده کنید. به عنوان مثال: جداسازی پپتید معمولا در یک جداساز  uv با تنظیم 214 نانومتر ساخته می شود، زیرا پپتیدها به خوبی در این طیف جذب می شود.

Agilent چندین آشکارساز را در این محدوده می‌سازد. آشکارساز طول موج متغیر (g1314A) اجازه می دهد تا اپراتور و طول موج مورد نیاز خود را انتخاب کنید. یابنده چند طول‌موج (g1365A) به اپراتور این امکان را می‌دهد که طول‌موج متعددی را برای دستیابی به یک زمان انتخاب نماید. آشکارساز آرایه دیود diode (g1315a) دارای یک آرایه به عنوان منبع مالکیت است، که می تواند طیف طول موج را در یک زمان به دست آورد. این آشکارساز سه‌بعدی اجازه می دهد تا در هر سل جریان، کیفیت چاپ بهتری برای آنالیت وجود داشته باشد. یک دستگاه تشخیص دیگر، آشکارساز فلورسنت fluorescent (g1321A) است؛ که تنها مولکول‌ها را از هم جدا می‌کند. با آشکارسازهای پیشرفته تر در این حوزه، طول موج های خاصی از انتشار ماده فلورسنت توسط اپراتور در آشکارساز، به تشخیص آنالیت کمک می کند. همچنین آشکارسازهایی وجود دارند که براساس هیچ طول موجی نیستند. مانند آشکارسازهای رادیواکتیو، اگرچه Agilent یکی از آن ها را ایجاد نمی کند. آشکارسازهای الکتروشیمیایی می توانند روند شیمی الکتریکی مولکول ها را در سل جریان اندازه گیری کنند. آشکارسازهای شاخص ریز یا شکست (g1362A) برای ترکیباتی که هیچ یک از توانایی های تشخیص بالا ندارند استفاده می شود. آشکارسازهای مادون قرمز برای مولکول هایی که کیفیت IR را دارند، در دسترس هستند.

بازیابی آنالیت ها – جمع کننده های کسری

آخرین موردی که ممکن است در پشته hplc داشته باشید جمع کننده کسری (g1364c) است. این مورد به eluent از سمت آشکارساز اجازه می‌دهد؛ تا در لوله‌های آزمایش یا لوله‌های میکروفیوژن (microfuge)جمع‌آوری شده تا اینکه وارد یک کانتینر زباله شوند. جریان مولد از hplc می تواند به صورت متناوب به لوله های مختلف آزمایش، بسته به هر بازه زمانی از قبل تنظیم شده؛ یا شیب یک نقطه در کروماتوگرافی هدایت شود. تشخیص شیب این امکان را به کلکتور می‌دهد؛ که لوله‌های تست را از یک نقطه به نقطه مقابل تغییر داده و در مقایسه با یک سیستم زمان تعیین‌شده، سنجش و مقایسه آنالیت را در نظر بگیرد. هر دو دارای مزایا و معایب خود هستند، چون تشخیص شیب یک الگوریتم رایانه ای بوده و امکان دارد که در لحظه مناسب به اوج خود برسد. برای نمونه‌های بسیار مهم، توصیه می‌شود که اپراتور پیشرفت جداسازی HPLC و کنترل دستی کلکتور را کنترل نماید. هنگامی که نمونه های مورد نظر جمع آوری شد، قسمتی از کلکتور به بطری های زباله منتقل می شود تا برای کارهای بعدی آماده شود. این‌ها اجزای اصلی یک دسته HPLC هستند. یک پشته می‌تواند به طرز قابل‌توجهی در ترکیب‌بندی و در نتیجه قیمت متفاوت باشد. از آنجا که HPLC ها بسته به آنچه که برای انجام آن طراحی شده‌اند، تفاوت قابل‌توجهی دارند؛ اما مقایسه خرید هر HPLC نسبت به دیگری متفاوت و دشوار است. به عنوان مثال، آشکارساز VWD تقریبا نصف قیمت یک آشکارساز DAD است. با این تفاسیر آیا پشته HPLC شما را از پمپ، انژکتور و آشکارساز تشکیل شده است، یا پشته ای است با واحد دگسر، واحد کنترل دمای انژکتور و غیره؟

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کروماتوگرافی مایع (LC)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

keyboard_arrow_up